Kontakt

Besöksadress:

Falla Plåt AB, Traktorvägen 11, 593 62 Västervik.
Telefon
070-686 31 59   Willy Johansson
070-318 40 13  Emma Johansson
070-548 41 26  Anders Johansson

 e-post
willy.fallaplat@gmail.com
emma.fallaplat@gmail.com
anders.fallaplat@gmail.com